VÅRT MISSION

Vi är ledande experter inom transport & logistik

Koncernen innehåller flera bolag med olika inriktningar. Vår historia är gammal och sträcker sig tillbaka till 1904. Sedan dess har många leveranser gjorts och många mil har körts. 

Ägandet har gått vidare genom åren i rakt nedstigande led och i vissa fall är det 5:e generationen som driver verksamheten idag. Det som alltid har varit vårt ledord genom åren är kundens önskemål. Vår personliga service har alltid gjort att kunden kan känna sig trygg när vi utför transporten. Vissa av våra kunder har vi samarbetat med i snart 40 år!

För att kunna hänga med utvecklingen i branschen jobbar vi aktivt för att utveckla våra digitala system. Med en ny IT-plattform och moderna system är vi rustade för att möta marknadens krav. I dagsläget förfogar vi över ca 75 fordon och har en erfaren personalstyrka på strax över 100 anställda.