KRANBILAR & SPECIALTRANSPORTER

Flexbilitet och personlig service

Kranbilar

I Smålands Kran och Specialtransporter kan vi erbjuda kranbilslösningar för olika typer av uppdrag. Från det minsta jobbet upp till vår största kranbil med 65 tonmeters kran. Vi samarbetar aktivt tillsammans med flera aktörer för att vår kund ska få en helhetslösning där större kapacitet krävs. Våra kranbilar trafikerar hela norden och rullar oftast med släp. Detta gör att samlastning kan ske och en kostnadseffektiv transport kan uppnås.

Specialtransporter

Vi utför specialtransporter i hela norra Europa. Allt ifrån långa, tunga, höga och breda transporter. Tillsammans med pålitliga samarbetspartners har vi möjlighet att ta oss an större projekteringar som kräver allt i från planering, tillståndsansökning, lastning/lossning samt transport och följebil.

Kontakta oss