Hustransporter

Flytt av friggebodar till större enheter

50 års erfarenhet

Med mer än 50 års erfarenhet av hustransporter kan vi stolt säga att vi kan branschen väl. Flera av de småländska trähustillverkarna skickar sina leveranser med oss regelbundet.  

Vi har anpassade fordon med öppningsbara tak för att kunna kranlossa huskomponenter och färdiga väggblock vid montage ute på byggplatsen. Våra chaufförer har lång erfarenhet av vad som krävs för att denna typ av transport ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.

Då större husleveranser ska ske (moduler) ordnar vi även med bredlasttillstånd och följebil.

Kontakta oss