lagerhantering

Skräddarsydda lager & logistiklösningar

Kundens behov i fokus

ÅGL Logistik är ett logistikföretag där huvuddelen av ägandet finns i JSC Förvaltning.Till största delen är ÅGL:s verksamhet lagerhantering, men har även en gren där container/avfallstransporter ingår.

Både varmlager och kallager finns att tillgå, samt skärmtak för större skrymmande kollin.Ett nytt WMS lagersystem driftsattes mars 2020, så kunden kan följa sitt eget gods i vår verksamhet. Containerdelen trafikerar både närområdet och större delen av Sverige.

Egna avfallscontainrar för uthyrning är en styrka för att snabbt kunna tillgodose kundens önskemål.

Kontakta oss